office@ibwch.lukasiewicz.gov.pl  tel:+48 22 842 20 11  

Wybrane monografie i publikacje książkowe pracowników COBRO-Instytutu Badawczego Opakowań

Opakowania żywności, red. B. Czerniawski, J. Michniewicz, AGRO FOOD TECHNOLOGY Sp. z o.o., Czeladź 1998, s.927-931.
Żakowska H.: Opakowania biodegradowalne, COBRO, Warszawa 2003.
Żakowska H.: Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, ODDK, Gdańsk, 2004.
Żakowska H.: Recykling odpadów opakowaniowych, COBRO, Warszawa, 2005.
Jakowski S.: Opakowania transportowe. Poradnik, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2007.
Żakowska H.: Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych w aspekcie wymagań ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
Materiały opakowaniowe z kompostowalnych tworzyw polimerowych, red. Kowalczuk M., Żakowska H., COBRO, Warszawa, 2012.
Czerniawski B., Czerniawski J.: Opakowania z tworzyw sztucznych produkowane i stosowane w Polsce. Perspektywa historyczna, Wydawnictwo: Business Image, Warszawa 2012.
Żakowska H.: Opakowania a środowisko. Wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017.
Czerniawski B.: Rynek opakowań z tworzyw sztucznych w kraju i prognoza jego rozwoju, COBRO, Warszawa 2018.
Kuzincow J.: Opakowanie jako element zielonego marketingu, COBRO, Warszawa 2018.

Drukuj E-mail