info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11

Główna Księgowa

mgr inż. Barbara TURLEJ

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Podyplomowego Studium Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów nr 2546/2003.

Przebieg pracy zawodowej:

od 2005:      Główny księgowy COBRO

2002:           Podyplomowe Studium Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
                    Kolegium Zarządzania i Finansów, zakres przedmiotowy: rachunkowość finansowa,
                    rachunek kosztów, rachunkowość podatkowa,    sprawozdawczość i analiza finansowa,
                    rachunkowość międzynarodowa, prawo, podatki)

1998:           Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy,
                    kierunek Ekonomia w zakresie rynku rolnego i spółdzielczości - uzyskanie stopnia
                    zawodowego magistra

1996-2005:  Zastępca głównego księgowego w COBRO

1996:           Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy,
                    kierunek Ekonomia w zakresie rynku rolnego i spółdzielczości - uzyskanie stopnia
                    zawodowego inżyniera

Drukuj E-mail