info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11

www.cobro.org.pl

            Konferencie i seminaria 2018

Termin

Tytuł

Cena

29.01.2018

Opakowania a środowisko 
Prawo krajowe oraz Unii Europejskiej w zakresie opakowań
i odpadów opakowaniowych

program
formularz zgłoszenia
zgłoszenie on-line

650 zł +VAT

01.02.2018

Prawo wodne i gospodarka wodno-ściekowa - nowe regulacje od 1 stycznia 2018 r.

program
formularz zgłoszenia
zgłoszenie on-line

650 zł +VAT

02.02.2018

Gospodarka odpadami w praktyce 
 - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość

program
formularz zgłoszenia
zgłoszenie on-line

650 zł +VAT

08.02.2018

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

program
formularz zgłoszenia
zgłoszenie on-line

650 zł +VAT

19.02.2018

Opakowania, jako wyroby w świetle rozporządzenia
REACH

program
formularz zgłoszenia
zgłoszenie on-line

650 zł +VAT

19-20.04.2018

Opakowania a środowisko
Specjalistyczny kurs

program
formularz zgłoszenia
zgłoszenie on-line

1200 zł + VAT

10.04.2018

Gospodarka odpadami w praktyce 
- podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość
program
formularz zgłoszenia
zgłoszenie on-line

650 zł +VAT

11.04.2018

Prawo wodne i gospodarka wodno-ściekowa - nowe regulacje od 1 stycznia 2018 r.
program
formularz zgłoszenia
zgłoszenie on-line

650 zł +VAT

12.04.2018

Opakowania, jako wyroby w świetle rozporządzenia 
REACH

program
formularz zgłoszenia
zgłoszenie on-line

650 zł +VAT

06.06.2018

Bezpieczeństwo zdrowotne opakowań żywności

program
formularz zgłoszenia
zgłoszenie on-line

650 zł +VAT

 

 

 

Drukuj E-mail