info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Materiały i opakowania oxo-degradowalne

Komisja Europejska opublikowała raport, wykonany przez niezależną firmę konsultingową, dotyczący wpływu materiałów oxo-degradowalnych na środowisko, z którego wynika, że wyroby oxo-degradowalne nie są przydatne do żadnych form kompostowania i wpływają negatywnie na proces recyklingu. Ponadto, KE bierze pod uwagę możliwość zakazu stosowania tego typu wyrobów na terenie Unii Europejskiej.  

RAPORT KOMISJI EUROPEJSKIEJ