Twitter Download PNG     info@cobro.org.pl  tel:+48 22 842 20 11  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

CZYM JEST GREENWASHING? Komunikacja (PR, marketing) przedsiębiorstwa bazująca na fałszywych lub wprowadzających w błąd deklaracjach dotyczących ochrony środowiska. Nie zawsze jest to działanie celowe, może również wynikać z nieświadomości. Niekiedy samo przedsiębiorstwo staje się ofiarą greenwashingu, na przykład zaopatrując się u nieuczciwych dostawców. Ekomarketing może dotyczyć rozmaitych parametrów opakowań:

greenwashing


We wszystkich tych przypadkach pojawić się może także greenwashing. Najgroźniejsze praktyki dotyczą stosowania niejasnych, nieprecyzyjnych lub wieloznacznych symboli dotyczących biodegradacji czy przydatności do recyklingu materiałów opakowaniowych.